یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن

در این پست ۶ حرکت درمانی دیسک کمر و کمر دردهای مزمن و همیشگی را برای شما قرار می دهیم که شما باید روی اموزش کاملا تمرکز کرده و حرکت را اشتباه انجام ندهید. انجام صحیح تمرین می تواند به درمان بیماری شما کمک کند.
حرکت اول : طاقباز بخوابید، پاها را کاملا دراز کنید و بر روی زمین قرار دهید. پای راست را از زانو جمع کنید. با دو دست زیر زانو راست را گرفته و زانو را به قفسه سینه فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید، سپس به حالت اول برگردید و با پای مقابل تکرار کنید. این ورزش کمر را ۱۰بار و هر بار ۱۰ ثانیه تکرار کنید . مانند شکل زیر :
عکس, ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن
حرکت دوم :به پشت بخوابید، یک دست زیر قوس کمر، شکم را به داخل (پایین) فشار دهید و فشار را ۱۰ ثانیه نگه دارید، سپس آنرا شل کنید. این ورزش کمر را ۱۰بار و هر بار ۱۰ ثانیه تکرار کنید . مانند شکل زیر :
عکس, ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن
حرکت سوم:هر دو پا را با هم به داخل شکم آورده و با دست ها آن ها را نگه دارید.۱۰ بار و هر بار ۱۰ شماره نگه دارید. این ورزش کمر را ۱۰بار و هر بار ۱۰ شماره تکرار کنید . مانند شکل زیر :
عکس, ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن
حرکت چهار: طاقباز بخوابید، زانوها خم و کف پا روی زمین باشد ، سپس سر و شانه را از زمین بلند کنید تا جایی که فشار روی عضلات شکم احساس شود، ۵ ثانیه بمانید و ۱۰ ثاینه استراحت کنید. این ورزش کمر را ۱۰بار و هر بار ۱۰ ثانیه تکرار کنید . مانند شکل زیر :
عکس, ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن
حرکت پنج: در حالی که نشسته اید زانو ها و دست های خود را روی زمین قرار دهید، شکم را تو بکشید و کمر را به طرف بالا قوز کنید مانند شتر که کوهان دارد و سر را به طرف پایین ببرید و در مرحله بعد سر را به طرف بالا برده و کمر خود را به حالت گود دربیاورید – مانند گربه – این حرکات متناوب گربه و شتر را ۱۰ بار تکرار کنید. مانند شکل زیر :
عکس, ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن
حرکت شش و حرکت آخر:  دمرو دراز کشیده و تنه خود را روی آرنج خود بالا بیاورید. اول پای راست را مستقیما بالا می بریم و تا ۱۰ ثانیه نگه دارید و سپس آنرا پایین آورده و این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید. سپس همین کار را با پای چپ انجام دهید.
عکس, ورزش درمانی برای دیسک کمری ها و کمر دردهای مزمن

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر