ورزش های درمانی بسیار مفید برای آرتروز لگن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ورزش های درمانی بسیار مفید برای آرتروز لگن

در صورتی که بیماری شما آرتروز لگن تشخیص داده شده است ، حرکات کششی زیر می تواند بسیار کمک کننده باشد.

جرکت اول : به پشت روی زمین دراز بکشید و هر دو زانو را خم کنید. کف پاها باید به زمین چسبیده باشد. دستها را کنار بدن قرار داده و کف دست ها رو به پایین باشد. حالا به کمک عضلات پایین تنه، باسن را از زمین بلند کنید و در حالت شکل زیر قرار بگیرید. ۵ ثانیه در این وضعیت مانده و بعد دوباره باسن را به زمین برگردانید. در دو ست ده تایی می توانید این تمرین را تکرار کنید.

عکس, ورزش های درمانی بسیار مفید برای آرتروز لگن

حرکت دوم : دو زانو روی زمین بنشینید و کف پاهایتان را به هم بچسبانید. در حالی کف پاها به هم چسبیده مانده، سعی کنید پاشنه پا را به سمت داخل بدن بکشید. این تمرین به کشش لگن شما کمک می کند. کشش لگن را ۱۰ ثانیه نگه دارید. می توانید در ست ۱۰ تایی این تمرین را تکرار کنید.

عکس, ورزش های درمانی بسیار مفید برای آرتروز لگن

حرکت سوم : به پشت روی زمین دراز بکشید. پاها را صاف و کشیده قرار دهید. حالا یکی از زانوها را خم کنید طوری که کف پا محکم به زمین بچسبد. پای دیگر خود را که صاف و کشیده است با فشار عضلات لگن به آرامی بالا بیاورید و پایین ببرید. ۱۰ مرتبه بالا و پایین بردن پا را تکرار کنید. همین حرکت را برای پای دیگر خود نیز انجام دهید.

عکس, ورزش های درمانی بسیار مفید برای آرتروز لگن

جرکت چهارم : به پشت روی زمین بخوابید. پای راست را خم کنید. حالا سعی کنید زانو را به قفسه سینه نزدیک کنید تا در باسن احساس کشش ایجاد شود. ۱۰ تا ۲۰ ثانیه کشش را نگه دارید. به حالت اول برگردید و همین تمرین را برای پای دیگر هم تکرار کنید. در ستهای ۶ تایی می توانید این تمرین را انجام دهید.

عکس, ورزش های درمانی بسیار مفید برای آرتروز لگن

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر