ورزش های کوتاه اما مفید برای مادران تازه زایمان کرده

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ورزش های کوتاه اما مفید برای مادران تازه زایمان کرده

عکس, ورزش های کوتاه اما مفید برای مادران تازه زایمان کرده

اگر شما تازه زایمان کرده اید و می خواهید با ورزش سریع تر به وزن ایده آل خود برسید با این تمرینات ورزشی در پست جدید یاس فان همراه شوید. 

*حرکت قایقی نشسته:

روی لبۀ یک صندلی بنشینید.
زانوها خم و کف پاها صاف روی زمین باشد.
یک دمبل در کنار هر پا قرار داشته باشد.
به جلو خم شوید، به شکلی ‌که قفسۀ سینه به ران‌ها نزدیک شود و پشت خود را صاف نگه دارید.
یک دمبل در هر دست بگیرید و اجازه دهید بازوهای شما آویزان شود، به شکلی که کف دست‌ها روبه‌روی یکدیگر باشد.
دمبل‌ها را به سمت قفسۀ سینه بالا ببرید و آرنج‌ها را موازی با بدن نگه دارید.
مراقب باشید وقتی دمبل‌ها را بلند می‌کنید، بازوها به دو طرف بدن باز نشوند.
سپس دمبل‌ها را پایین بیاورید، بازوهای خود را صاف کنید و حرکات آنها را کنترل کنید، دمبل‌ها را رها نکنید.
این حرکت را سه مرتبه و هر مرتبه، هشت تا ۱۰ بار تکرار کنید.

*حرکت اسلاید پا: این حرکت، تقویت‌کنندۀ شکم است که برای انجام آن لازم است به روش زیر عمل کنید:

به پشت دراز بکشید.
زانوها را خم کنید و کف پاها را صاف روی زمین بگذارید.
عضلات شکم خود را منقبض کنید و هنگام بیرون دادن هوا، پشت خود را به زمین فشار دهید.
پاها را به آرامی صاف کنید و از ماهیچه‌های شکم برای صاف نگه داشتن پشت خود استفاده کنید.
هنگامی که پشت شما قوس پیدا کرد، صاف کردن پاها را متوقف کنید و آنها را به موقعیت شروع برگردانید و شکم خود را سفت نگه دارید.
این حرکت را در سه مرتبه و هر مرتبه، هشت تا ۱۰ بار تکرار کنید.
در طول این تمرین به تنفس خود توجه کنید. به یاد داشته باشید که قبل از صاف کردن پاها، عضلات شکم را سفت کنید و پشت خود را به زمین فشار دهید. هرچه عضلات شکم قوی‌تر شود، متوجه می‌شوید که می‌توانید پاهای خود را بیشتر صاف کنید. مانند تصویر زیر

عکس, ورزش های کوتاه اما مفید برای مادران تازه زایمان کرده

حرکت کش قدرتی: اگر کش بدن‌سازی ندارید، می‌توانید این حرکت را با دمبل‌های دستی سبک انجام دهید. برای انجام این حرکت به روش زیر عمل کنید:

روی یک صندلی بنشینید و یک کش بدن‌سازی را با هر دو دست بالای سر ببرید.
بازوها را صاف نگه دارید و دست‌ها را حداقل به اندازۀ عرض شانه از هم جدا نگه دارید.
کش را سفت و کشیده نگه دارید، آرنج‌ها را خم کنید و آنها را به سمت کمر خود پایین بیاورید تا زمانی که کش، ترقوۀ شما را لمس کند.
این حرکت را سه مرتبه و هر مرتبه، هشت تا ۱۰ بار تکرار کنید. مانند تصویر زیر

عکس, ورزش های کوتاه اما مفید برای مادران تازه زایمان کرده

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر