وضعیت حضانت کودک با مادر در صورتی که مادر شوهر کند

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

وضعیت حضانت کودک با مادر در صورتی که مادر شوهر کند

عکس, وضعیت حضانت کودک با مادر در صورتی که مادر شوهر کند

اگر مادر با بخشیدن مهریه یا توافق با همسرش موفق به گرفتن حضانت دائم کودک از همسرش شود در چه شرایطی پدر می تواند این حضانت را از او پس بگیرد یا بر عکس ؟ آیا با ازدواج مادر حض حضانت گرفته می شود ؟ به صورت خلاصه میتوان گفت حضانت تنها در صورتی از مادر سلب نمی‌شود که مادر در شرایط حضانت کودکشان در دادگاه ازدواج مجدد خود را ذکر کرده باشد یا با پدر کودک به تفاهم برسد که بعد از ازدواج دوم فرزند هم چنان با مادر زندگی کند. ولی باز هم اگر پدر ببیند که  برای مثال شوهر مادر با فرزند رفتار مناسبی ندارد و باعث آزار و اذیت کودک می شود می تواند حق حضانت را از مادر سلب  کند.

به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی درصورتی‌که مادر در مدتی که حضانت با اوست ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ براساس این مقرره قانونی ازدواج مجدد مادر در مدتی که حضانت با او بود، یکی از موارد سلب حضانت از وی تلقی می‌گردید؛ اما با تصویب ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده در این خصوص تغییراتی ایجاد شد.

به موجب ماده مذکور رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراین به موجب ماده مذکور اگر نیاز مبرم طفل به مادر و لزوم تربیت شایسته وی از نظر اخلاقی و روانی باقی بودن حضانت فرزند را با مادر (پس از ازدواج مجدد مادر) اقتضاء نماید، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را برماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر این صورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می‌شود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی‌کند.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر