وضو گرفتن با سرمه حکم نماز با سرمه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

وضو گرفتن با سرمه حکم نماز با سرمه

عکس, وضو گرفتن با سرمه حکم نماز با سرمه

خیلی از خانم ها عادت دارند که داخل چشمان خود سرمه بکشند . آیا هر بار برای نماز و وضو گرفتن باید سرمه را شست ؟ در پاسخ گفته اند :

سُرمه اگر فقط داخل چشم باشد مانع به شمار نمی‌آید.

حضرت محمد (ص) در بیشتر مواقع برای وضو گرفتن سرمه داشتند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر