ویدئوی زیبای کشتی با چوخه ی امیر رضا یوسفی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ویدئوی زیبای کشتی با چوخه ی امیر رضا یوسفی

عکس, ویدئوی زیبای کشتی با چوخه ی امیر رضا یوسفی
امیر رضا یوسفی یکی از قهرمانان نامدار کشتی با چوخه در خراسان شمالی است که تقریبا تمامی مردم خراسان او را می شناسند . خراسان شمالی مهد کشتی با چوخه یا همان کشتی کردی است.ویدئوهای کشتی جهان پهلوان امیر رضا یوسفی در زیر قرار گفته است.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر