ویدیو آموزش صحیح جلو بازو هالتر برعکس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ویدیو آموزش صحیح جلو بازو هالتر برعکس

عکس, ویدیو آموزش صحیح جلو بازو هالتر برعکس

جلو بازو با برعکس گرفتن هالتر کمی از فشار و سنگینی وزنه را از عضله دو سر بازو به ساعدها منتقل می کند که به ساختن عضلات در این ناحیه که اغلب هدف حرکت لیفتهای متداول نیست، کمک می کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر