یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

پروسه حدودی طلاق به خواست زن چقدر است

عکس, پروسه حدودی طلاق به خواست زن چقدر است

اگر زن بخواهد بدون رضایت شوهرش جدا شود باید دارای شرایطی باشد که در پست های قبلی در یاس فان به آن ها اشاره شده است . حال سوال اینجاست که پروسه ی طلاق از سوی زن در حالیکه شوهرش راضی به طلاق نباشد و قصد سنگ انداختن داشته باشد چقدر طول می کشد. مدت زمان و طول یک دادرسی را نه در مورد طلاق و نه در مورد سایر دعاوی نمی توان مشخص کرد اما با توجه به اینکه حکم طلاق علاوه بر دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور هم هست شاید بتوان گفت در بدبینانه ترین حالت، بیشترین زمانی که ممکن است تا صدور حکم قطعی طلاق طول بکشد چیزی در حدود یکسال است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر