چرا از گناه پشیمان می شویم اما ترکش نمی کنیم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چرا از گناه پشیمان می شویم اما ترکش نمی کنیم

عکس, چرا از گناه پشیمان می شویم اما ترکش نمی کنیم
خیلی از ما بعد از انجام گناه احساس پشیمانی و عذاب وجدان را تجربه می کنیم اما اگر باز در همان شرایط قرار بگیریم گناه خود را تکرار کرده و بارها و بارها دچار این احساس شرم و ناراحت کننده می شویم اما خبری از ترک گناه نیست . چرا ؟ چون راه درست توبه کردن را نمی دانیم. برای اینکار باید نخست خود را از محیط‌ها و افرادی که زمینه ی این گناهرا فراهم می‌کنند دور کنیم،  ارتباط خود با خداوند راتقویت نموده و سعی کنیم همواره به یاد خداوند باشیم تا دوباره آلوده به گناه نشویم. هت پیشگیری از ارتکاب مجدد گناه، برای خود جریمه‌هایی سنگین لحاظ کنیم که موجب دوری هر چه بیشتر ما از گناهان شود.
جبران حقوق الهی و حقوق مردم: توبه کننده تلاش می‌کند حقوقی را که با گناه خود ضایع کرده است جبران نماید. دسته‌ای از این حقوق، مربوط به خداوند است. مهم‌ترین حق خداوند نیز، حق اطاعت و بندگی اوست. توبه کننده باید بکوشد کوتاهی‌های خود را در پیشگاه خداوند جبران کند؛ برای مثال، نمازها یا روزه‌های از دست داده را به تدریج قضا نماید و عبادت‌های ترک شده را به جا آورد.البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببیند که شخص توبه کار تلاش خود را کرده و نتوانسته همه ی گناهان را جبران کند، بقیه ی موارد را خود جبران نموده و او را عفو می‌کند.دسته‌ای دیگر، حقوق مردم است. توبه کننده باید بکوشد اگر ستمی بر مردم کرده است آن را جبران نماید و حقوق مادی یا معنوی آنها را در حد توان ادا کند و رضایت صاحبان حق را به دست آورد و اگر به آنان دسترسی ندارد، به نیابت از آنان صدقه دهد و برایشان دعای خیر و طلب آمرزش نماید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر