چطوری با استپ و دمبل عضلات پایین تنه را بسازیم

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

چطوری با استپ و دمبل عضلات پایین تنه را بسازیم

عکس, چطوری با استپ و دمبل عضلات پایین تنه را بسازیم

شما با داشتن یک استپ ( در صورت نبود استپ میتوانید از نیمکت یا چهار پایه کوتاه نیز استفاده کنید ) ویک جفت وزنه می توانید پایین تنه ی زیبایی برای خود بسازید. برای انجام این حرکت ، در حالی که دمبل ها را در دست گرفته اید صاف بایستید. پشت سطحی با ارتفاعی بلندتر از سطح زمین قرار بگیرید. این نقطه شروع شما خواهد بود.حال پای راست خود را بر روی سطح مرتفع قرار داده و همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با صاف کردن زانو و لگن پای راست بر روی آن سطح بایستید.سعی کنید بیشتر با فشار وارد کردن از طریق پاشنه پا، بدن خود را از زمین جدا کرده و پای چپ خود را نیز روی آن سطح قرار دهید.سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس)، خم کردن پا و لگن سمت راست، پای چپ را روی زمین قرار دهید.با قراردادن پای راست خود در کنار پای چپ به نقطه شروع بازگردید.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی