چطوری در منزل کره بادام زمینی درست کنم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چطوری در منزل کره بادام زمینی درست کنم

عکس, چطوری در منزل کره بادام زمینی درست کنم

برای درست کردن کره بادام زمینی در خانه نخست به میزان دلخواه خود بادام زمینی بو داده خشک تهیه کنید. ابتدا بادام زمینی بو داده را در غذاساز یا مخلوط کن بریزید. انتخاب با خودتان است که بادام زمینی بو داده با نمک یا بدون نمک باشد.دستگاه را روشن کرده و اجازه دهید تا بادام زمینی ها خرد شوند. بعد از ۱۵ ثانیه، بادام زمینی به شکل شماره ۲ درمی آید.

در این مرحله بادام زمینی ها کاملا خرد شده و کم کم شروع به چسبیدن به دیواره ظرف می کند. البته این زمان به قدرت دستگاه تان بستگی دارد. اگر نیاز بود اجازه دهید زمان بیشتری صرف شود.بعد از ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه مخلوط بادام زمینی سفت و خمیری مانند می شود. به همین روال ادامه دهید.در دقیقه دوم، مخلوط بادام زمینی کم کم شبیه کره بادام زمینی خواهد شد.

و در نهایت بعد از ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه کره بادام زمینی تهیه می شود.در این حالت کره بادام زمینی باید قوام یافته و نرم باشد. در صورت تمایل می توانید اجازه دهید کره بادام زمینی بیشتر مخلوط شود.کره بادام زمینی را به ظرف مورد نظر انتقال داده و در یخچال نگهداری نمایید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر