یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

چند حرکت یوگا درمان قطعی گردن درد

*حرکت گربه گاو:چهار دست و پا روی زیراندازتان قرار بگیرید. دقت داشته باشید که دست‌ها باید در زیر شانه‌ها و زانوها زیر لگن قرار گرفته باشند.با انجام عمل دَم، شکم را پر کرده و به بیرون بدهید؛ در این حالت سرتان را به سمت عقب برده و نگاه‌تان را به سقف بدوزید.برای مدتی سر را در این موقعیت یا کمی پائین‌تر نگه دارید.هنگام بازدم در حالی که به آرامی هوا را از ریه‌ی خود به بیرون می‌دهید، سرتان را به سمت شانه‌ی راست‌تان چرخانده و برای چند ثانیه به آن خیره شوید.
به آرامی سرتان را به وسط چرخانده و به زمین نگاه کنید، نفس بکشید و بعد هنگام بازدم سر را به سمت شانه‌ی چپ‌تان چرخانده و به آن نگاه کنید.کمی در این موقعیت مانده و دوباره سر را پائین انداخته و به زمین نگاه کنید.در این مرحله چانه را به سمت جناغ جمع کنید و همزمان به مهره‌های ستون فقرات قوس داده و سعی کنید تا جای ممکن پشت‌تان را همچون گربه به بیرون بدهید.رای مدتی در این حالت مانده و اجازه بدهید سرتان در وضعیت آرامی به سمت پائین آویزان باشد.سپس سرتان را به آهستگی به طرفین و به جلو و عقب حرکت بدهید. دوباره سر را آویزان کرده و مراحل را از ابتدا برای یک دقیقه‌ی دیگر انجام دهید. مانند تصویر زیر

عکس, چند حرکت یوگا درمان قطعی گردن درد

*وضعیت سه گوش یا مثلث: برای درست قرار گرفتن یا با یک پرش و یا با باز کردن پا به پهلو، پاها را کمی بازتر از عرض لگن باز کنید.پنجه‌ی پای راست را به سمت جلو و انگشتان پای چپ را به سمت بیرون و با زاویه قرار بدهید.دست‌ها را در دو طرف بدن بالا بیاورید تا جایی که در راستای شانه‌ها و موازی با زمین قرار گرفته و کف دست‌ها رو به پائین باشد.از جلو به سمت پای راست و روی مفصل لگن پای راست خم شوید. سعی کنید زانوها را خم نکنید.
با خم شدن به سمت راست، دست راست باید صاف به سمت پائین آمده و دست چپ به سمت بالا و رو به سقف قرار بگیرد.
وقتی در این حالت قرار گرفتید می‌توانید نگاهتان را به هر سمتی که خواستید بگردانید یا این‌که با چرخش آرامِ گردن، به بالا و پائین نگاه کنید.برای ۳۰ ثانیه در این حالت مانده و بعد به آرامی بالا آمده و حرکت را برای سمت دیگر بدن انجام دهید.

عکس, چند حرکت یوگا درمان قطعی گردن درد

*وضعیت نخ- سوزن: چهار دست و پا قرار بگیرید؛ دست‌ها کاملاً زیر شانه‌ها، زانوها در راستای لگن و انگشتان دست به سمت جلو باشد.در این حالت دست راست را به آرامی از زیر بدن و از روبروی قفسه‌ی سینه به سمت چپ بدن حرکت دهید. هنگام انجام حرکت، کف دست را رو به سقف بگیرید. به آرامی سمت راست بدن را با حرکت دست راست به زمین نزدیک کرده و به سمت چپ نگاه کنید. همزمان دست چپ را به جلو هدایت کرده و روی لگن پائین بیایید.سعی کنید هیچ فشار اضافی به گردن و شانه‌ها وارد نیاورید. کافی است موقعیت بدن‌تان را برای ۳۰ ثانیه در این حالت حفظ کنید.به آرامی به وضعیت چهار دست و پا برگشته و بعد لگن را به عقب کشیده و با رها کردن دست‌ها به سمت جلو استراحت کنید و بعد از چند بار تنفس، مراحل را برای سمت دیگر بدن انجام دهید. مانند تصویر زیر

عکس, چند حرکت یوگا درمان قطعی گردن درد

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر