چند متن کوتاه عاشقانه ی ناب که جایی نخوانده اید

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

چند متن کوتاه عاشقانه ی ناب که جایی نخوانده اید

عکس, چند متن کوتاه عاشقانه ی ناب که جایی نخوانده اید
یک دنیا کنار باشد و یک لحظه خیال تو در قلب من …
به خیالت بگو دست بردارد از سر خواب ! عجیب بوی انهدام می دهم امشب .
به دردت نمی خـــورم؟ قبـــول ! غمت را که می خورم .
در حَریـــم حَرَمَــت حٌـــرمَت احــرام شکسـت ، چشم ما از پس این پرده چه ها دید ؛ بماند …
آمدی خــانه نبـودم ، به رویِ بــاران نیاور!  برایِ شمعدانیِ لب تشنه ات، ” آب شــده ام ”
قنــوت گـرفتـه ام یـادت را ! نگــاه کن، بی تــو … چقـــدر دستـم خالی ست

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی