یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

چهار تمرین بمب و انفجاری برای زیر بغل

نشر اختصاصی : با این تمرین ها میتوانید چربی های زیر بغل را آب کرده و با عضله سازی زیر بغلی خوش فرم و جذاب داشته باشید. این تمرین های انفجاری زیر بغل را در یاس فان مشاهده می کنید.

تمرین اول : حرکت زیر بغل با هالتر :برای انجام حرکت زیر بغل با هالتر ، در مقابل یک هالتر ایستاده و اندکی زانوی خود را خم کنید. به گونه ای به سمت جلو خم شوید که نیم تنه شما موازی با سطح زمین باشد. پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده و با هر دو دست هالتر را محکم بگیرید. به پایین نگاه کنید ، نه به سمت جلو! نیم تنه خود را محکم نگه دارید. نیم تنه را در زاویه ۴۵ درجه نسبت به زمین نگه داشته و هالتر را بلند کنید. این نقطه شروع این حرکت تقویت عضله پشتی بزرگ است.نیم تنه خود را محکم نگه داشته ، تیغه های شانه را فشار دهید و با خم کردن آرنج هالتر را تا زیر عضلات سینه بالا آورید. هنگام انجام حرکت سعی کنید آرنج خود را در زاویه ۴۵ درجه نسبت به نیم تنه نگه دارید. میله هالتر باید به عضلات سینه شما برخورد کند. با کنترل هالتر را به نقطه شروع بازگردانید. این یک تکرار از تمرین تقویت عضله پشتی بزرگ محسوب می شود. مانند زیر:

عکس, چهار تمرین بمب و انفجاری برای زیر بغل

تمرین دوم : حرکت زیر بغل دمبل: برای انجام این تمرین تقویت عضله پشتی بزرگ ، صاف بایستید و یک دمبل را در دست راست خود نگه دارید. اندکی به سمت جلو خم شوید تا نیم تنه شما موازی با سطح زمین باشد. پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. دست چپ را روی نیکمت بگذارید و دمبل را به سمت عقب بکشید. سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید. مانند زیر :

عکس, چهار تمرین بمب و انفجاری برای زیر بغل

تمرین سوم : حرکت زیر بغل برعکس : برای انجام این حرکت از تمرینات تقویت عضله پشتی بزرگ زیر یک میله دراز کشیده ، لگن خود را محکم نگه داشته و عضلات سینه را به سمت میله بالا بکشید. این تمرین عضلات شکم و ماهیچه سرین را به چالش می کشد. میله را در ارتفاع بالا تنظیم کنید و بیشتر در حالت ایستاده قرار بگیرید تا انجام این حرکت برای شما آسان شود. حتی می توانید زانوهای خود را خم کرده و پاهایتان را کاملا بر روی زمین قرار دهید.زیر دستگاه هالتر و یا اسمیت دراز بکشید و میله را محکم بگیرید ( عرض دستان شما اندکی بیشتر از عرض شانه هایتان باشد ). پاهای خود را در موقعیت قرار داده و به گونه ای بایستید که با زمین زاویه ۴۵ درجه داشته باشید. تیغه های شانه خود را فشار دهید. این نقطه شروع حرکت است. اکنون نیم تنه و بدن خود را به سمت بالا کشیده ، به گونه ای که عضلات سینه شما نزدیک به میله شوند. سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید. این یک تکرار محسوب می شود. مانند زیر:

عکس, چهار تمرین بمب و انفجاری برای زیر بغل

تمرین چهارم : شنا سوئدی با دمبل :یک جفت دمبل روی زمین قرار دهید. در موقعیت شنا قرار گرفته و با هر دست خود یک دمبل را محکم نگه دارید. پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. حرکت شنا را انجام دهید. نیم تنه خود را به سمت بالا کشیده ، یک دمبل را از روی زمین بلند کنید و به سمت عقب بکشید. دوباره به موقعیت شنا برگشته و دمبل دیگری را بلند کنید.

عکس, چهار تمرین بمب و انفجاری برای زیر بغل

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر