چهار علامت اولیه تب مالت را بشناس

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چهار علامت اولیه تب مالت را بشناس

عکس, چهار علامت اولیه تب مالت را بشناس

تب ، سردرد ، خستگی و درد مفاصل  از جمله علائم عمومی این بیماری است .واکسیناسیون و ضدعفونی جایگاههای دام از مهمترین اقدامات پیشگیری از این بیماری است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر