چگونه تمرین بورد پرس را برای پشت بازوها بدون خطا انجام دهیم

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

چگونه تمرین بورد پرس را برای پشت بازوها بدون خطا انجام دهیم

عکس, چگونه تمرین بورد پرس را برای پشت بازوها بدون خطا انجام دهیم عکس, چگونه تمرین بورد پرس را برای پشت بازوها بدون خطا انجام دهیم

پبا توجه به تصویر بالا ، بر روی میز پرس دراز بکشید، به صورتی که سر شما زیر هالتر باشد. سپس یار تمرینی شما بورد را بر روی سینه شما قرار دهد. همچنین می توانید بورد را به کمک باند به سینه خود ببندید و یا آن را زیر لباس خود نگه دارید.میله هالتر را در دست گرفته، پاهای خود را به زمین بچسبانید و مقداری قوس در کمر خود ایجاد کنید. شانه های خود را جمع کرده و از روی میز پرس بلند کنید. از پاهای خود کمک بگیرید تا در طول حرکت بدن شما ثابت باشد.می توانید از هالتر معمولی یا کوتاه استفاده کنید تا بتوانید بر روی عضلات پشت بازو تمرکز کنید. بدون کش دادن شانه های خود، هالتر را بلند کرده و از جای خود جدا کنید. هالتر، مچ و آرنج همواره باید در یک خط باشند. بر روی فشردن هالتر تمرکز کنید، به نحوی که انگار می خواهید آن را از وسط از هم جدا کنید.هالتر را تا روی بورد پایین بیاورید، سپس با حداکثر نیرو آن را به بالا ببرید. آرنج همواره باید جمع باشد.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی