چگونه موها را بلوند دودی روشن کنیم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چگونه موها را بلوند دودی روشن کنیم

عکس, چگونه موها را بلوند دودی روشن کنیم

رنگ دودی روشن= ۳۵ میل
واریاسیون دودی= یک سوم تیوپ
اکسیدان ۶ درصد= ۴۰ میل
پایه ۹ دکلره

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر