چگونه موها را به رنگ کاراملی وانیلی در بیاوریم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

چگونه موها را به رنگ کاراملی وانیلی در بیاوریم

عکس, چگونه موها را به رنگ کاراملی وانیلی در بیاوریم

پایه ۸ دکلره
کاراملی پایه ۹: یک چهارم تیوپ
رنگ مو وانیلی: نصف تیوپ
رنگ مو سوئدی: یک هشتم تیوپ
استخوانی: یک هشتم تیوپ
واریاسیون بنفش و نقره ای: دو سانت
اکسیدان ۶ درصد

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر