کارت رفاهی هفت تومنی برای چه کسانی است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کارت رفاهی هفت تومنی برای چه کسانی است

عکس, کارت رفاهی هفت تومنی برای چه کسانی است
این وام برای تمام یارانه بگیران و افرادی که سهام عدالت دارند می باشند و باید بازپرداخت شود. سقف فردی اعتبار قابل اعطا به مشتری در این طرح حداکثر مبلغ ۷۰ میلیون ریال و مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است. همچنین اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکان‌پذیر است و تراکنش‌های مالی دیگر نظیر برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست.یوه‌نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» با سهمیه هر بانک حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی ۷۰ میلیون ریال اقدام کرده است.

اخبار1400-04-02

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر