کارهایی از همسر که نشان از عشق واقعیست

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کارهایی از همسر که نشان از عشق واقعیست

عکس, کارهایی از همسر که نشان از عشق واقعیست

میخواهید بدانید جدا از دوستت دارم گفتن های همسر خود ، او واقعا عاشق شماست یا نه ؟ به این نشانه ها دقت کنید تا بفهمید در قلبش هستید یا خیر ؟

نشانه اول : وقتی با شما روبه رو می شود به خودش میرسد ؟ اگر با تمام خستگی دوش میگیرد و لباس مرتب می پوشد شما واقعا برای او مهم هستید.

نشانه دوم: رفتار او باعث شود که شما احساس بسیار خوبی به خود داشته باشید و پر انرژی باشید.

نشانه سوم:حتی اگر یک جنگ تمام عیار بین شـما اتفاق بیفتد و باهم دعوا کنید ظرف تنها چند دقیقه روبه‌ راه میشود و دل‌ش میـــخواهد که باهم حرف بزنید.

نشانه چهارم :سعی می‌کنید از هر راهی که میشود بـه علائق شما پی ببرد و آن‌ها را در رفتارها، پوشش و آرایش و همه ی ابعاد زندگی‌تان جلوه دهد.

نشانه پنجم : از اندوه چشمان شما به سادگی نمی گذرد و او نیز غمگین می شود حتی اگر ظاهرا چیزی نشان ندهد.

نشانه ششم: از شما دفاع می کند در برابر خانواده اش و دیگران. حتی اگر به ظاهر حق با شما نباشد.

نشانه هفتم : شما را به خاطر اشتباه هایی که دارید هرگز سرزنش نمی کند

نشانه هشتم : همه ی چیز «مـا» شده اسـت؟در رابطه‌‌تان مدام حرفی از «مـن» بـه میان نمی‌آورد و حتی وقتی می خواهد تصمیمی بگیرید و بـه شما انتقال دهی مصلحت «مـا» را در‌نظر‌ میگیرد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر