کدام واکسن ها اصلا لخته خونی ندارند و کدام دارند

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کدام واکسن ها اصلا لخته خونی ندارند و کدام دارند

عکس, کدام واکسن ها اصلا لخته خونی ندارند و کدام دارند

باتوجه به بررسی‌های انجام شده  واکسن‌های فایزر و مدرنا دست کم از نظر تشکیل لخته‌های خونی، انتخاب‌های بهتری برای مصرف کنندگان است.

همچنین این مسئله اتفاقی نیست که این نوع لخته‌ها بعد از تزریق واکسن‌های آسترازنکا و جانسون اند جانسون ایجاد می‌شوند، درحالی که مدرنا و فایزر درگیر این مشکل نیستند که در تهیه واکسن از روش mRNA استفاده کرده‌اند.

به گفته کمیته تنظیم دارو اتحادیه اروپا اگرچه مسائلی هشدار دهنده در مورد ارتباط احتمالی واکسن با تشکیلی لخته خون وجود دارد، اما همچنان مزایای تزریق واکسن در مقایسه با خطرات احتمالی بیشتر است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر