کرم پودر کانسیلر و پنکک به ترتیب کدام را بزنیم و چگونه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کرم پودر کانسیلر و پنکک به ترتیب کدام را بزنیم و چگونه

عکس, کرم پودر کانسیلر و پنکک به ترتیب کدام را بزنیم و چگونه
همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید برای یک آرایش صحیح باید نخست کرم پودر پایه روی صورت به حال ضربه ای زده شود . سپس کانسلیر روی نواحی تیره ی پوست و روی جوش ها و لکه ها به صورت ضربه ای باید محو شود و در مرحله ی آخر از پنکک استفاده خواهد شد. اگر از پودرهای فیکس هم استفاده می کنید پودر باید آخرین قدم آرایش پوست شما باشد .

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر