کرونای فرانسوی با این نشانه ها ظاهر می شود

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کرونای فرانسوی با این نشانه ها ظاهر می شود

عکس, کرونای فرانسوی با این نشانه ها ظاهر می شود

همان طور که می دانید پس از امیکرون سویه ی جدید کرونا در کشور فرانسه آغاز شده است.  مطالعه انجام شده به دست پژوهشگران این مؤسسه علمی نشان می‌دهد که سویه جدید حاصل ۴۶ جهش ویروس کروناست.هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این سویه از دامنه اثربخشی واکسن‌های فعلی خارج است یا نه و این که میزان سرایت آن چقدر است.

وزارت بهداشت فرانسه گفت که گونه جدید در میان هشت مورد در بیمارستانی در مرکز لنین شناسایی شده و چند مورد از این گونه جدید ویروس کرونا توسط تست‌های «پی‌سی‌آر» قابل شناسایی نبوده است.

تست پی‌سی‌آر یا واکنش زنجیره پلیمراز، شناسایی وجود یک آنتی ژن به جای وجود پاسخ ایمنی بدن یا پادتن را تشخیص می‌دهد.مقام‌های فرانسوی گفته‌اند محققان در انستیتو پاستور در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اصلاحات ژنتیکی باعث شده که شناسایی گونه جدید سخت‌تر شود.

اسهال آبکی

خستگی شدید

بدن درد و سردرد شدید

احساس بی قراری

تب خفیف

سرفه

مه مغزی

نشانه های اصلی این سویه ی کرونا هستند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر