کرونا در این مکان ها همیشه زنده است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کرونا در این مکان ها همیشه زنده است

عکس, کرونا در این مکان ها همیشه زنده است
طبق جدیدترین یافته های دانشمندان مکانی که کرونا در آن زنده می ماند و میتوان گفت آلوده ترین مکان از لحاظ وجود کروناست ، بستر‌های آبی و فاضلابی در فصول سرد هستند که بیشترین دلیل انتقال کرونا می باشند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های نوین گندزدایی و کلرزنی می‌تواند به میزان ۹۰ درصد از انتقال این ویروس به انسان جلوگیری کند، ضمن آنکه اپراتور‌های تصفیه خانه‌های آب و مجموعه‌های تفریحی آبی باید ارزیابی ریسک و آنالیز کیفی آب را در اولویت قرار دهند.طبق آخرین مطالعات صورت گرفته، بقای ویروس کرونا در محیط‌های آبی با دمای پایین، نسبتا زیاد است و بنابراین بستر‌های آبی و فاضلابی در فصول سرد می‌توانند بستر خطرناکی برای انتقال کروناویروس باشند. از این رو ویروس کووید ۱۹ می‌تواند از طریق فاضلاب به انسان منتقل شود.پساب‌های تصفیه شده برای آب آشامیدنی و حتی آبیاری فضای سبز در این زمینه موثر است؛ از این رو تصفیه فاضلاب می‌تواند نقش بسزایی در کاهش انتقال ویروس کرونا داشته باشد. تصفیه فاضلاب معمولا تا ۹۰ درصد در حذف ویروس موثر است. بهترین و موثرترین روش گندزدایی با کلر، استفاده از پکیج‌های الکترولیز مولد هیپوکلریت سدیم در محل است؛ چرا که این روش به علت عدم افت غلظت و مصرف به اندازه نیاز، دارای بیشترین کارایی و کمترین اثرات جانبی کلر است. با توجه به تکثیر این ویروس در محیط‌های آبی، لازم است اپراتور تصفیه خانه‌های آب و مجموعه‌های تفریحی آبی ارزیابی ریسک و آنالیز کیفی آب را در اولویت قرار دهند. گندزدایی آب با کلر راه موثری جهت جلوگیری از انتشار کرونا است. تصفیه ثانویه فاضلاب تا ۹۰ درصد در کاهش ویروس موثر است، از فرایند‌های اصلی غیر فعال سازی ویروس‌ها در فاضلاب، گندزدایی شیمیایی مثل کلریناسیون و اشعه UV است، ضمن آنکه تصفیه آب‌های سطحی آلوده به فاضلاب در تأمین آب خام هنگام شیوع کرونا بسیار مهم است. دستورالعمل‌های مربوط به کیفیت آب آشامیدنی کشور کانادا نشان می‌دهد که تصفیه متداول آب و گندزدایی با کلر (بررسی کدورت، گندزدایی، pH، دما) باعث کنترل ویروس خواهد شد، به گونه‌ای که در فرآیند تصفیه مانند فیلتراسیون به عنوان یکی از چندین فرایند موثر در کنترل ویروس کرونا، قادر به حذف ۹۹ درصدی ویروس‌ها خواهد شد. استفاده از سیستم‌های گندزدایی نوین باعث از بین بردن RNA ویروس کوید ۱۹ خواهد شد و این ویروس بدون پوشش را به کلی از محیط‌های آبی حذف خواهد کرد. غلظت تمامی میکروارگانیسم‌های ویروسی در فاضلابی با دبی ۵ لیتر در ثانیه پس از انجام مراحل تصفیه و تزریق ماده گندزدا با غلظت ۵ ppm به صفر رسید که نشان از کارایی سیستم‌های گندزدایی الکتروکلرینیشن در حذف ویروس کرونا است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر