کوتاه کردن موی دختر بچه فیلم آموزشی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کوتاه کردن موی دختر بچه فیلم آموزشی

عکس, کوتاه کردن موی دختر بچه فیلم آموزشی

قبل از مشاهده فیلم بهتر است بدانید موهای فر وقتی که صاف و خیس هستند چندین سانتی متر بلند تر از حد از معمول می باشند اگر میخواستید فقط سه سانتی متر از مو را وقتی که خشک است قیچی کنید ، مو را زیاد نکشید و وقتی خیس هستند بیش از یک سانتی متر از آن ها را کوتاه نکنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر