کچل شدن و ریزش موها در خواب تعبیرش چیه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

کچل شدن و ریزش موها در خواب تعبیرش چیه

عکس, کچل شدن و ریزش موها در خواب تعبیرش چیه

*دیدن اعضای خانواده یا دوستان که کچل شده‌اند :این‌که در خواب ببینید یکی از اعضای خانواده یا یکی از دوستان‌تان کچل شده، نشان می‌دهد که این فرد با کاری که شما انجام داده‌اید، مخالف است. شاید اقدامات یا ایده‌های شما او و آدم‌های دیگر اطراف‌تان را نگران می‌کند. سعی کنید به آن‌ها نزدیک شوید و بپرسید آیا کمکی از دست شما برمی‌آید یا می‌توانید چیزی را تغییر بدهید.

* خواب کودک یا نوزاد کچل :دیدن کودک یا نوزاد طاس در خواب نشان می‌دهد که شما احساسی متفاوت با دیگران دارید. شاید باورهای متفاوتی دارید که سبب شده‌اند متمایز از سایرین به نظر برسید.

*خواب کچل شدن قسمت‌هایی از سر :اگر در خواب ببینید که قسمت‌هایی از سرتان کچل شده‌است، معلوم می‌شود که شما نسبت به جوانب حاصی از زندگی‌تان دچار اشتباه و توهم شده‌اید. ایده‌های اشتباه شما، سبب می‌شوند که شکست بخورید و دوستان‌تان را از دست بدهید.

* خواب کاشتن مو در قسمت‌های بدون مو :این‌که در خواب ببینید در حال کاشتن مو در قسمت‌های کچل سرتان هستید، به این معنا است که به زودی با چالش‌های جدیدی مواجه خواهید شد. احتمالا سخت کار خواهید کرد تا چیزهایی که برای‌تان اهمیت زیادی دارند، از دست ندهید. هرچند، این خواب همچنین نشان می‌دهد که شما تمایل دارید برخی از قسمت‌های زندگی‌تان را به خاطر رسیدن به اهداف‌تان فدا کنید.

*خواب دیدن در مورد ترس از کچل شدن : این‌که در خواب ببینید که ناگهان کچل شده‌اید و موهای‌تان را از دست می‌دهید، و در عین حال نگران هستید که چه ظاهری پیدا خواهید کرد، کم بودنِ عزت نفس‌تان را نشان می‌دهد. چنین خوابی نشان می‌دهد که شما در مورد دیدِ ‌دیگران نسبت به خودتان نگران هستید. کچل شدن در خواب نشان می‌دهد که شما فشار روی‌تان را به خوبی مدیریت نمی‌کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر