یک تمرین بدنسازی در منزل بدون امکانات برای پایین تنه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

یک تمرین بدنسازی در منزل بدون امکانات برای پایین تنه

عکس, یک تمرین بدنسازی در منزل بدون امکانات برای پایین تنه عکس, یک تمرین بدنسازی در منزل بدون امکانات برای پایین تنه

پرش جفت پا نوعی از تمرین های پلی متریک است که عصلات همسترینگ را تحت تاثیر قرار می دهد و در واقع می تواند باعث خوش فرم شدن ران خارجی ، ران داخلی ، ساق پا و باسن شود. شما برای این تمرین قدرتی نیاز به هیچ وسیله یا امکاناتی ندارید.

در مکانی مناسب بایستید، کمی زانوهای خود را خم کنید، در حالی که کف دستانتان رو به زمین است، انگشتان دو دست را در میان هم قرار دهید و دست ها را مقابل سینه نگه دارید. این نقطه آغازین حرکت است.به سرعت به حالت اسکوات پایین بروید و به صورت انفجاری به بالا بپرید. زانوها را در سینه جمع کنید و سعی کنید آن ها را به کف دستانتان برسانید.این حرکت را به تعداد مطلوب تکرار کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر