یک کلک ساده برای بریدن حرفه ای نان با چاقو

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

یک کلک ساده برای بریدن حرفه ای نان با چاقو

عکس, یک کلک ساده برای بریدن حرفه ای نان با چاقو

اگر تصمیم دارید با کمک چاقو نان را ببرید پیش از بریدن نان، چاقو را به مدت یک دقیقه درون آب جوش فرو برید. بهتر است برای بریدن نان از چاقوهای اره ای استفاده کنید. از این نرفند برای بریدن انواع کیک نیز می توانید استفاده کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر