یاس فان

آموزشی علمی هنری

دارو برای لکه های قهوه ای

اسم داروهای رفع لک ناشی از آفتاب سوختگی

عکس اسم داروهای رفع لک ناشی از آفتاب سوختگی

اگر آفتاب سوختگی به صورت حاد باشد، ابتدا باید داروهای ضد التهاب مصرف شود تا از ماندگاری لک ناشی از آن جلوگیری شود. مانند استروئیدهای توپیکال و کالامیندی. در این شرایط مراقبت از نور بسیار مهم است. اما اگر لک تشکیل شد این اقدامات... ادامه »