یاس فان

آموزشی علمی هنری

سس تند چاق میکنه یا نه

فلفل قرمز و سس تند چاق می کند یا لاغر

عکس فلفل قرمز و سس تند چاق می کند یا لاغر

این فلفل طبیعت گرمی دارد که به دلیل وجود سطح بالای کاپسیسین در آن است. بیشتر فواید فلفل به دلیل وجود همین ماده است و عامل اصلی ایجاد گرما بعد از خوردن فلفل قرمز نیز هست. فلفل قرمز از دیر باز به عنوان دارو... ادامه »